Material

Kontakta oss för beställning av kross- och grusprodukter. Vi levererar direkt till dig!

Vi har delat upp vårt sortiment i tre olika grupper:

Saknar du någon sort kan vi ta fram den, hör av dig.

Krossprodukter

Bland våra krossprodukter finns alla sorter. Övriga krossprodukter går att ta fram vid behov. Kontakta oss för mer information och beställning.

´
Stenmjöl 0-4 mm - Stenmjöl är den allra finaste krossprodukten som utvinns när man krossar berg. Stenmjöl kan användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar, gångbanor och jordförbättning av leriga jordar.
Stenmjöl 0-8 mm - Stenmjöl är den allra finaste krossprodukten som utvinns när man krossar berg. Stenmjöl kan användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar, gångbanor och jordförbättning av leriga jordar.
Samkross/bergkross 0-16 mm - Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som slitlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Samkross 0-16 mm passar sig bra som överyta på exempelvis gårdsplaner.
Samkross/bergkross 0-32 mm - Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som bärlager, slitlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Lämplig bäddtjocklek 5-10 cm.
Samkross/bergkross 0-63 mm - Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som bärlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Lämplig bäddtjocklek minst 10 cm.
Samkross/bergkross 0-90, 0-150 mm - Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som bärlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Lämplig bäddtjocklek minst 20 cm.
Makadam 4-8 mm - Används exempelvis som överyta till trädgårdsgångar och till halkbekämpning.
Makadam 8-16 mm - Används exempelvis till dränering av olika slag, under hus och som överyta på garageplaner.
Makadam 16-32 mm - Används exempelvis till dränering av olika slag, under hus.
Halkstopp 2-6 mm - Används vid halkbekämpning. Sorterat naturmaterial där merparten av kornen ligger mellan 2-6 mm. Även skärv olika storlekar, sprängsten.
ÅV 0-45 mm, ÅV 0-150 mm – Återvunnet material.

Grus- och naturprodukter

Bland vårt grussortiment finns flera olika sorter. Övriga grussorter går att ta fram vid behov. Kontakta oss och beställ grus, jord eller sand.

Putssand 0-3 mm - Används till putsning av fasader samt till sandlådor. Är bakbar.
Betonggrus 0-8 mm - Rekommenderas vid tillverkning av betong- och plattsättning.
Ärtsingel 8-12 mm - Rekommenderas som överyta på trädgårds- och parkgångar. Finns både rent samt som singelkross. Sorterat naturmaterial där merparten av kornen ligger mellan 8-12 mm.
Finsingel 12-32 mm - Rekommenderas som dräneringssingel. Sorterat naturmaterial där merparten av kornen ligger mellan 12-32 mm.
Bad/Leksand - Används till badstrand och sandlådor. Är bakbar.
Vi har även rundsten olika storlekar, samt stoppsten.

Jordprodukter

Anläggningsjord - Passar för gräsmattor.
Planeringsjord - Passar till planeringar av olika slag.
Fyllnadsmassor - Av olika slag (till exempel jordig, sandig, stenfyllning).

Senaste nytt

Spotlight

Ecobox - Framtidens avlopp

Ecobox

Framtidens avlopp

Ecobox Small är en produkt för modern, robust och lättskött avloppsrening för ett hushåll. Oavsett om ditt behov är för fritidshus eller permanent boende är Ecobox Small den perfekta lösningen.